Background Image

REGULAMIN COVID-19

 • REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH W KLUBIE X-DEMON ZIELONA GÓRA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 

  1) Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do
  a) posiadania i stosowania maseczki w miejscu, gdzie jest to konieczne.
  b) zachowania, co najmniej 1,5 metra odstępu od innych Uczestników
  c) złożenia pisemnego oświadczenia przed wejściem do klubu, w którym zawarta będzie informacja dotycząca tego, że nie podlega obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

  2) Zgodnie z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie 1 grudnia 2021 roku, w klubie może przebywać max. 100 osób niezaszczepionych. Po przekroczeniu limitu osoby, które nie okażą certyfikatu COVID, nie będą wpuszczone na wydarzenie. 

  3) Organizatorzy wydarzenia posiadają prawo do pozyskania danych osobowych i kontaktowych od każdego uczestnika wydarzenia. 

  4) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że
  a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Vira Night Live Sp z o. o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Śniadeckich 9
  b) dane osobowe Uczestnika imprezy mogą być przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym na jego żądanie.

 • 1. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego klienta korzystającego z szatni.
  2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 2 zł
  3. Wydany numerek jest podstawą do wydania kurtki
  4. Za Zgubienie numerka z szatni i odebranie odzieży przez osoby trzecie, które znalazły dany numerek, nie ponosimy odpowiedzialności. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę Klubu.
  5. W sytuacji gdy Klient zgubi numerek i chciałby odebrać kurtkę podając tylko opis odzieży - pracownik Clubu X-Demon może - jeśli pozwala mu na to czas pracy poszukać danej odzieży, jednak nie musi tego robić. W zaistniałej sytuacji klient może poczekać do końca trwania imprezy i wtedy zostanie mu wydana odzież po opisie (jeśli jeszcze znajduje się w szatni).
  6. W sytuacji gdy Klient zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za bark kurtki na danym wieszaku.
  7. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
  8. W przypadku zaistnienia spraw spornych związanych z wydaniem odzieży z szatni - bez posiadania numerku, decyduje kierownictwo Klubu.
  9. W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi Klubu (po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem) klientowi przysługuje rekompensata pieniężna w wysokości 150 zł.
  10. Nie ponosimy również odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki, bluzki) pozostawione w rękawach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.
  11. Na życzenie klienta dopuszcza się przyjęcie 2 sztuk odzieży lub rzeczy na przechowanie wspólne (2 sztuki odzieży na jednym wieszaku), jednak tylko na odpowiedzialność klienta.
  12. Rzeczy pozostawione szatni prosimy odbierać w środy, piątki i soboty między 21.00 a 22.00
  13. Opłata za zgubiony numerek wynosi 20 zł
  14. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 14 dni. Po upływie tego czasu rzeczy oddawane są do Domu Dziecka.
  15. Paragon jest podstawą reklamacji.